Aansturen, bijsturen, besturen

Het valt niet altijd mee om een vereniging te besturen.

Soms moet je aansturen op een bepaalde gewenste uitkomst en soms moet je bijsturen om de schade van ongewenste ontwikkelingen te beperken.

Zo is het kennelijk niet iedereen altijd duidelijk wat een bestuur of vereniging nu wel kan of moet en wat niet.

In zijn algemeenheid zal onze vereniging datgene proberen te bereiken wat in het belang is van alle leden.

In andere gevallen toetst uw bestuur of een zaak de rechten van een huurder, of een groep huurders, mogelijk aantast en zal in voorkomende gevallen actie nemen.

Het is natuurlijk ook zo dat uw bestuur u graag op weg wil helpen als u vragen heeft over of meent onheus te zijn behandeld door de plaatselijke overheid of de verhuurder.

Dit zal altijd gebeuren nadat de zaak is onderzocht en van alle kanten bekeken, mogelijk ook juridisch is getoetst.

Het is niet zo dat het bestuur altijd uw zaak kan steunen.

In alle gevallen is er dus vooraf overleg gewenst met het bestuur om er zeker van te zijn dat de juiste procedures worden gevolgd omdat de kans op succes dan optimaal is.

Alleen op die manier is uw bestuur in staat om invulling te geven aan haar wens de vereniging en de leden zo goed mogelijk van dienst te zijn en bij te staan.

Maar u moet ons daartoe dus vooraf de gelegenheid geven!

U weet ons toch wel te vinden? Zie ook de rubriek “Contact” op deze website.