ACTIVITEITEN

Nieuws 1. (activiteiten bestuur)
Uw Huurdersvereniging is druk bezig. Vaak druk bezig met zaken waar u als huurder niet veel van merkt.
Toch zijn dat zaken die ook voor u van belang zijn.
Hebben we nu al de Statuten van onze vereniging vastgesteld, we hebben ook bijna al een nieuwe “Samenwerkingsovereenkomst” met de verhuurder vastgesteld.
Hier staan de voorwaarden in op welke wijze het overleg van onze vereniging met de verhuurder plaatsvindt en ook de rechten en plichten van allebei de partijen!
Erg belangrijk dus! En waarom?
Omdat u dan ook kan weten wat de rechten en plichten zijn van onze huurdersvereniging! Na de goedkeuring door uw (extra) Algemene Ledenvergadering (nog dit jaar!) publiceren we deze overeenkomst en kan u alles op uw gemak nog eens doorlezen.

Nieuws 2. (contactpersonen)
Op 20 november aanstaande vergaderen wij met de verhuurder en bespreken we veel zaken die van belang zijn voor u als huurder. Het is wel belangrijk dat we weten wat uw mening is. Daarom zijn we hard bezig in alle wijken “contactpersonen” te krijgen. Soms zijn die er al maar in sommige wijken nog niet.
Ons bestuur is daar nu dus druk mee en we hopen daarover goede berichten te kunnen publiceren in de nabije toekomst.
Natuurlijk is het erg van belang dat u ook aanwezig bent op onze Algemene Ledenvergaderingen.
Daar krijgt u de informatie die voor de vereniging van belang zijn, dus ook voor u!

Nieuws 3. (extra ledenvergadering!)
Dit jaar nog volgt er een extra Algemene Ledenvergadering.
Die is nodig omdat sommige zaken, waaronder het financieel boekjaar 2022, nog moeten worden afgesloten. Toch?
Wij stellen de door u te nemen moeite echt heel erg op prijs!
Dus tot ziens op deze extra ledenvergadering!

Nieuws 4. (kandidaat bestuurslid)
Op de eerstvolgende (extra) Algemene Ledenvergadering stellen wij u voor aan de heer Martin Mulder. Hij zal, na de goedkeuring van die ledenvergadering, zitting nemen in het bestuur van onze huurdersvereniging.
Uw bestuur heeft, na de kennismaking met de heer Mulder, al ingestemd met zijn kandidatuur.
Wij rekenen op ook uw steun voor deze kandidaat! Voor zover nodig, en zeker als u dit wenst, kunnen ook de overige bestuursleden zich nog nader aan u voorstellen.